The discovery that Fascia – this enveloped network of connective tissues – has a greater impact on our health than previously known, opens up new ways for us to view aches and pains.

Do you want to learn more about Fascia and how important it is for our health and wellness? Then you are in the right place. We have gathered a lot of information regarding Fascia on our website.

We have also put together a Fascia Guide, trying to explain Fascia and new research in the easiest way possible.

Fascia and The Living Body

“Fascia and the Living Body” is a document about the scientific understanding of the body as a living whole.

Fascia is the largest organ in the body

Fascia eller interstitium? Fascian eller interstitium är kroppens arkitektoniska byggnadsstomme med sitt kontinuerliga flöde, som en amerikansk forskargrupp nu alltså anser vara kroppens största organ.

Hyaluronic acid and densification

Fascian skapar ett tredimensionellt nätverk i kroppen, av omväxlande lös och tät bindväv, som möjliggör att alla celler och organsystem i kroppen kan samarbeta som en integrerad helhet.

Is the body smarter than a supercomputer?

Allt liv kräver vatten, det vet alla! Våra kroppar innehåller mellan 60 – 80% vatten, beroende på ålder, kön och kroppsfett. Vatten är så vanligt och självklart för oss att det på något vis har blivit ointressant, lite för enkelt för att forska på.