Fasciaguiden: Podcast om kroppen, ny forskning och en förändrad syn på hälsa, värk och smärta

Just nu pågår en global revolution inom anatomisk forskning, som i grunden förändrar vår syn på människokroppen.
Det handlar om Fascia, ett nätverk av bindväv utan början och slut, som omsluter allt i kroppen, från muskler och skelett, till organ och celler

Fasciaguiden finns för att ge kunskap om kroppen på ett enkelt sätt

Det är en podcast om vetenskap och beprövad erfarenhet, om filosofi och nya insikter, om praktisk tillämpning av ny forskning och om de små sakerna som gör skillnad för ditt välmående